Ellevte bud, betegnelse for atskillige leveregler: i Tyskland for setningen «Du sollst dich nicht verblüffen lassen», i Danmark for «Du skal ikke lade dig opdage!». Ivar Aasen skriver i Norske Ordsprog (1856): «Det er det ellevte bodord: Du skal bida.»