Elidere, la falle bort, fjerne, utstøte (særlig om språklyd, se elisjon).