Elfenbeinsspett, fugleart i spettefamilien. En stor svart og hvit spette med rød nakketopp og elfenbensfarget nebb. Fantes tidligere i områder med gammelskog i sørøstlige USA og på Cuba. Reduksjon i skogarealene gjorde at den minket i antall og ble etter hvert regnet som utdødd, men arten ble gjennomdaget i det sørøstlige USA på 2000-tallet.