Elementanalyse er i analytisk kjemi det samme som forbrenningsanalyse.