Grunnbestanddel; i flertall: personer (oftest brukt negativt, med et adjektiv foran: misfornøyde elementer); også i entall: NN er et uroelement.