Elementærteknisk utdanning, gammel betegnelse på utdanning som nå tilbys ved tekniske fagskoler, og som normalt bygger på fagbrev oppnådd ved to år i videregående skole og to år i lære. Ble tidligere gitt ved egne elementærtekniske skoler i Oslo og Stavanger.