Elektrotekniker, yrkesutøver med bestemte arbeidsoppgaver innenfor elektrotekniske fagområder. Tittelen elektrotekniker har særlig vært nyttet av personer med eksamen fra elektrolinje ved tekniske fagskoler. Nå gir toårig utdannelse ved fagskolene rett til yrkestittelen fagtekniker.