Elektrosveiser, buesveiser, tidligere betegnelse for en gruppe fagarbeidere i metallfagene i industrien. Se sveiser.