Elektronisk etterretningssatellitt, militær satellitt i stand til å avlytte samband, registrere operasjonsfrekvens på radaranlegg osv.