Elektroniker, fagarbeider som produserer eller vedlikeholder elektronisk utstyr. Produksjonselektroniker og serviceelektroniker er to lærefag med felles grunnlag. Opplæringen for produksjonselektroniker skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. For serviceelektroniker skjer opplæringen normalt ved tre år i videregående skole og ett og et halvt år i lære i bedrift. Læretiden avsluttes med fagprøve. Telekommunikasjonsmontasje, romteknologi og avionikk (innen flyfag) er faglig beslektede arbeidsområder.