Elektrolyttjern, det reneste jern som fremstilles teknisk (99,9 % Fe). Det fremstilles ved elektrolyse av jern(II)kloridløsning i vann. Det utfelte jern glødes for å fjerne løst hydrogen. Det er bløtt, lite elastisk og karbonfritt, i motsetning til karbonholdig støpejern og stål som fremstilles med karbon som reduksjonsmiddel. Det er lett magnetiserbart, og brukes til fremstilling av elektromagneter.