Elektrofoner er et faguttrykk for elektroniske musikkinstrumenter.