Elektro-optikk, gren av optikken (lyslæren) og atomfysikken hvor virkningen av elektriske felt på optiske fenomener blir behandlet. Virkningene skyldes at elektronbanene til atomene i stoff som sender ut, slipper gjennom eller absorberer lys, forandres når stoffet utsettes for elektriske krefter. Som følge av dette kan lysets bølgelengde og polarisasjonstilstand forandres. De viktigste elektro-optiske fenomener er elektro-optisk dobbeltbrytning eller kerreffekt (se kerrcelle) og starkeffekt.