Elektrisk logg, instrument som registrerer bergartens resistivitet eller elektrisk potensial i et borehull; det første brønnloggingsverktøy som ble tatt i bruk. Oppfunnet av brødrene Schlumberger i 1927 med utgangspunkt i mineralleting. Viste seg raskt å være nyttig i letingen etter petroleum og er forgjenger for en rekke ulike brønnloggeverktøy. Se logging.