Elektrisitetsavgift, se forbruksavgift på elektrisk kraft.