Elefantøre, planteslekt i myrkonglefamilien, 6 arter i det indomalayiske området og på stillehavsøyene. Viktigste art er taro, som er stivelsesholdig og brukes som potet. Navnet elefantøre brukes også om arten Kalanchoë beharensis i bergknappfamilien.