Elaidinprøven, prøve på oljesyre som ved behandling med salpetersyrling går over i den isomere trans-form som er elaidinsyre (elaidinsyreomleiring). Oljesyre er flytende ved vanlig temperatur, mens elaidinsyre er et fast stoff, som har smeltepunkt ved 52 °C.