Ekvivokk, tvetydig, som hentyder til eller halvt skjuler noe slibrig.