Ekvivalentskjema, brukes bl.a. i elektroteknikken for å studere eller beregne elektriske nettverk. Ekvivalentskjemaet representerer ofte en forenkling av nettverket ved at ikke-lineære elementer blir erstattet med tilsvarende lineære elementer som er ekvivalente for små strømmer og spenninger.