Ekvilibrist er en likevektskunstner eller balansekunstner. Ordet brukes særlig om linedansere.