Ekvidistant, med samme avstand (fra hverandre); med jevne mellomrom.