Ekvatorialinstrument, ekvatorial, astronomisk kikkert, forsynt med målesirkler for enkel innstilling på et himmellegeme med gitt timevinkel og deklinasjon. Kikkerten er dreibar om polaksen (timeaksen) som er fast montert parallelt med jordaksen. På polaksen sitter timesirkelen, som er parallell med ekvator. Selve kikkerten og dens motvekt sitter på en annen akse, deklinasjonsaksen med deklinasjonssirkelen, som står vinkelrett på ekvator. En kikkert med en slik parallaktisk oppstilling kan altså dreies på to måter, og kan innstilles på et hvilket som helst punkt av stjernehimmelen og ved et urverk bringes til å følge stjernenes daglige gang. Timesirkelens nullpunkt ligger i meridianen, deklinasjonssirkelens nullpunkt i ekvator.