Ektypon er et kunstarbeid med opphøyde figurer i tre eller stein. Se relieff.