Ektegult, azofargestoff som tidligere ble anvendt til farging av ull, silke og av næringsmidler. Brukes nå mest til videre syntese av disazofargestoffer.