Eksplosjonskrater, trakt- eller tallerkenformet fordypning i jordoverflaten, dannet ved ett enkelt eksplosivt vulkansk utbrudd. Ofte omgitt av en lav voll av løse utbruddsprodukter; kan være vannfylt. Et eksempel er «maarene» i Eifeldistriktet, Tyskland. Kjempemeteoritter som slår ned på jordoverflaten, kan gi knuste og smeltede bergarter som feilaktig har vært tolket som eksplosjonsbreksje (se også meteorittkrater).