Ekspletiv, utfyllende, fullstendiggjørende; utfyllingsord, f.eks. «ta og gå!» istedenfor «gå!».