Person som utfører en tjenesteytelse, for eksempel har med forsendelse av varer, post m.m. å gjøre.