Ekspansjonsfuge, dilatasjonsfuge, en fuge som skal muliggjøre en viss innbyrdes bevegelse mellom konstruksjonselementer i en bygning. Bevegelsen kan skyldes dimensjonsendringer på grunn av temperaturvekslinger eller variasjon av fuktinnholdet.