Ikke-metalliske inneslutninger som er tilført smeltet metall. Eksempler på eksogene inneslutninger er partikler av ildfast materiale som er medrevet under utstøpning. Det motsatte er endogene inneslutninger som er utfelt fra løsning i flytende metall, enten ved avkjøling eller ved tilsetning av andre løste stoffer.