Eksobiologi, tidligere vanlig brukt betegnelse på studiet av muligheten for liv på andre himmellegemer enn Jorden, er mer og mer erstattet av begrepet astrobiologi.