Forekomst (enkeltbelegg) av ord valgt ut (ekserpert) fra en større ordbase.