Tilbøyelighet til å handle eksentrisk; originalitet (vurdert som uheldig).