Eksekutør, særlig i musikk, en utøvende kunstner (til forskjell fra komponist).