Eksekusjonspelotong, hæravdeling som utfører en henrettelse ved skyting.