Eksaminatorium, undervisningsform, særlig på universitetsnivå, der studentene aktiviseres gjennom spørsmål og oppgaveøvelser.