Eitermaur, årevingeslekt i familien maur, Formicidae. Slekten er utbredt på den nordlige halvkule og teller ca. 70 arter, hvorav 7 er norske. De fleste av de 7 er utbredt over hele landet. Slekten kjennes bl.a. på toleddet stilk mellom for- og bakkropp, rødgul eller svartbrun farge og lengde på 5 til 7 mm, samt at de har giftbrodd. Artene beveger seg sakte, men er robuste og aggressive og stikker raskt hvis de føler seg truet. Reirene anlegges i stubber, under stein eller i jordtuer. Koloniene teller fra noen hundre til fem tusen individer avhengig av arten. Maten samles på jordoverflaten. Artene kan produsere lyd ved å gni bakerste stilkledd mot bakkroppen.