Einvígi, tvekamp med våpen; gammel germansk metode til å avgjøre tvistemål, utviklet seg i middelalderen til lovbestemt bevismiddel i rettssaker og fikk etter hvert karakter av gudsdom. En spesiell skandinavisk variant fra vikingtiden var holmgang.