Eikesplintborer, billeart i familien barkbiller, Scolytidae. Forkroppen er blankt svart, dekkvingene brunlige, ben og følehorn brunrøde, lengde 2,5–3,8 mm. Arten er i første rekke knyttet til eik, der den utvikles under barken. Den er registrert som skadedyr i Mellom-Europa, men ikke hos oss. Eikesplintboreren er utbredt og ganske vanlig fra Oslofjord-området til Vest-Agder.