Eikepraktbille, billeart i familien praktbiller, Buprestidae. Flat og oval art med bronsefarget kropp og tre par kobberfargede fordypninger på dekkvingene. 9 til 15 mm lang. Den er utbredt fra Vestfold til Aust-Agder og er stedvis ganske vanlig. Larvene gnager mellom barken og veden på ulike svekkete løvtrær, i første rekke felt eik. De voksne opptrer fra mai til juli. Larvene utvikles i løpet av 2–3 år.