Eikehjort, billeart i familien hjortebiller, Lucanidae. Europas største bille. Den har svart hode og forbryst og mørkt kastanjebrune dekkvinger. Hunnen er mindre enn hannen, hvis totallengde varierer fra 2,5 til 7,5 cm. Hannen har forlengede, kastanjebrune overkjever som hos store eksemplarer er krumbøyd, hjortetakket og inntil 3 cm lange. Disse brukes som våpen under kampen om hunnene. Eikehjorten ernærer seg av utflytende saft fra eiketrær. Larven lever i morkent eiketre, og dens utvikling tar ca. 5 år. Arten er utbredt i Mellom-Europa, med nordgrense i Danmark og Sør-Sverige.