Eikegallveps, årevingearter i familien gallveps, Cynipidae. 2–3 mm store veps med stilket kropp og leggebrodd. De hvite fotløse larvene fremkaller galler, særlig på bladene, hos eik. Av de ca. 60 artene som skal kunne leve på eik, er eikegallveps, Cynips quercusfolii,den mest iøynefallende med sine opptil 15 mm store kulerunde, grønngule, glatte enrommede «gallepler» på undersiden av bladene. Forekommer ganske vanlig. Se også gallveps.