Eikebukk, billeart i familien trebukker, Cerambycidae. En av Nordens største biller med en kroppslengde på 25 til 53 mm. I tillegg kommer antennene som hos hannen er nesten dobbelt så lange som kroppen. Fargen er ensfarget, blankt brunsvart. De unge larvene gnager under barken på levende eiketrær, etter hvert gnager de også fingertykke ganger i selve veden. Dette forringer tømmerets verdi betraktelig, og ved sterke angrep kan også trærne dø. Arten har på 1900-tallet gått sterkt tilbake i Europa. I Norden finnes den kun i eikeurskogsreservatet Halltorps Hage på Øland, der den har tatt seg godt opp etter fredningen i 1960-årene. Bestanden er likevel truet, fordi eikeskogen ikke fornyer seg.