Eikeborebille, billeart i familien borebiller, Anobiidae. Sylinderformet og brun med gullaktige hårpletter. Vår største borebille med en lengde på 5 til 7 mm. Arten er utbredt og ganske vanlig i kyststrøk fra Oslofjordområdet til Rogaland der den borer i råtne løvtrær, i første rekke eik. Den kan opptre som alvorlig skadedyr i bygninger med eik, f.eks. i gamle kirker, men bare i forbindelse med råteangrep. Larven bruker 5 til 10 år på sin utvikling.