Eikebarkbukk, billeart i familien trebukker, Cerambycidae. Arten er svart med smale, gule tverrbånd, og har brune ben og antenner, lengde 10–20 mm. Larven lever mellom barken og veden på døde eikestammer, men før forpupping graver den seg inn i veden og skader således tømmeret. Den er vanlig i eikeskogen langs kysten av Sør-Norge.