Egrett, hodepynt i form av en oppstående fjærbusk som festes til hatt eller selskapsfrisyre. Forekom særlig på slutten av 1700-tallet og fra 1890-årene frem til den første verdenskrig.