Egglederbetennelse er en viktig dødsårsak hos verpehøner. Sykdommen kan fremkalles av mange forskjellige bakterier og egner seg lite for behandling. Syke dyr bør destrueres.