Egenvurdering, elevens eller studentens vurdering av sitt eget arbeid; sentralt begrep i mappevurdering.