Egd, person fra Agder, oftest brukt i flertall: egder.