Virkning, inntrykk; følge; (i flertall) eiendeler, verdipapirer, se effekter.