Efemeridetid, tid korrigert for uregelmessigheter i Jordens rotasjonstid. Efemeridetid bestemmes hovedsakelig fra observasjoner av Månens bevegelse mot bakgrunnen av stjerner. 1960–83 benyttet man efemeridetid i stedet for verdenstid i de astronomiske årbøker. Fra begynnelsen av 1984 er efemeridetid erstattet av dynamisk tid.